Man kødder ikke med makta. Heller ikke med rådende oppfatninger i samfunnet. Bergensbyråden Thomas Moltu ertet på seg hele Hordaland da han i BT antydet at teorien om det naturlige utvalg ikke stemmer overens med det faktum at stadig flere arter dør ut eller er utrydningstruet.

For nettopp Darwins hovedtese om at det er naturens utvelgelse av de sterkeste og mest tilpassede individene som har ført til naturmangfoldet vi ser idag. Ja, løven tar nettopp den syke og svake sebraen, og på den måten bevares sunnheten i flokken. Og den sterkeste og flotteste hannen får parre seg og får de beste ungene med de beste genene. Så langt virker alt vel og bra.

Men hva med laksen? Man er jo livredd for å blande oppdrettslaks med villaks, selv om de opprinnelig er samme art. Før 1985 fantes det knapt en oppdrettslaks, så perioden er jo så kort at det ikke skulle ha mye å si genetisk. Oppdrettslaksen er bare avlet slik at den har fått mer kjøtt, og helst mindre av de villere egenskapene. Men her er det visst ingen fagfolk som stoler på Darwins grunntese!

Og hva med kongekrabben, sidka-grana, lupiner, monstermarihøna og brunsnegler? Fremmede arter som etterhvert utkonkurrerer de opprinnelige norske artene.

I Svartehavet kollapset hele økosystemet etter at den lille maneten Mnemiopsis leidyi utkonkurrerte de andre manetartene. Den kom med ballastvann fra tankskip, og stammer opprinnelig fra Nord-Amerika.

Vi ser tydelig at naturlig seleksjon virker drepende på naturmangfoldet! Den evolusjonære mekanismen kan umulig være særlig sterk, og det beviser alle krysningsforsøk også: En art er en art – selv om man kan manipulere fram mange artige varianter v.h.a. bestråling og genmanipulering.

Men den som har en sterk tro – eller hjernevasket - er det vanskelig for andre å rokke…

Tips oss hvis dette innlegget er upassende