Sir Fred Hoyle er en legendarisk astronom og vitenskapsmann. Han populariserte teorien om “Big Bang” for BBC på 1950-tallet, men avviste teorien senere.

sir-fred-hoyle.gif

Han sa at sannsynligheten for at enkelt protein tilfeldig skulle bli formet av aminosyrer (som er byggesteinene i protein, som igjen er byggesteinen i alt levende), er like stor som at et helt solsystem fullt av blinde mennesker som løser Rubiks kode samtidig!

Og ifølge Hoyle er det like sannsynlig at en tornado slår ned på et bilopphoggeri og at det ut av det hele kommer en flunkende ny Boeing 747 som at en eneste levende celle skulle oppstå tilfeldig! 

Hoyle sier at man antar at det fins 1080  atomer i det kjente universet. Han kalkulerer at sannsynligheten for at et helt sett med enzymer til en levende celle oppstår tilfeldig er umulige 1 til 1040,000 !!! (Tallet er 100000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000 …osv. – altså førti tusen nuller bak 1-tallet – og husk at for hver ny null er tallet tidobbelt av det forrige!)

Et slikt tall beskriver noe som er UTENKELIG rent logisk. Det eneste alternativet som gjenstår da er overnaturlige forklaringer. Og Hoyle lander logisk nok på det syn at det fins en Skaper i sine eldre år. Han døde i 2001, og han var nok den største britiske vitenskapsmann i det tjuende århundre.

 http://en.wikipedia.org/wiki/Fred_Hoyle

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende