Jorda er omgitt av et stort magnetskjold. Dette beskytter oss mot farlig sol- og radioaktiv stråling fra verdensrommet. Slik stråling fører til skadelige mutasjoner og er sannsynligvis en grunn til at vi eldes og dør, og uten dette skjoldet ville det vært umulig å leve her.

Siden 1835 har man hatt pålitelige målinger av styrken på dette magnetfeltet. Fram til idag har gjentatte målinger vist at feltet er svekket med hele 7%, og dette angir en halvering på ca. 1400 år. Dette betyr i praksis at vi går mot en grense for hvor lenge livet på jorda vil være levelig: Om 2800 år vil feltet være 1/4 av idag, og da er nok livet på jorda over!

Regner vi oss derimot tilbake i tid så vil vi måtte doble jordas magnetfelt slik at det var 4-dobbelt for 2800 år siden, 8-doblet for 5600 år siden og hele 16 doblet for 11200 år siden. Mer en tidobling av magnetfeltet ville medføre at jordas metallkjerne ville blitt revet løs fra mantelen, og det hadde vært for sterkt til liv på jorda.

Man kan fastslå utfra dette at jorda ikke kan være mer enn 10 000 år gammel!

http://www.icr.org/article/earths-magnetic-field/

Var det noen som fulgte med Knut Jørgen Rød-Ødegård i vinter da den magnetiske jordpol flyttet seg 70 km?! Dessuten er det oppstått et enormt solflekk-lignende felt utenfor vestkysten av Afrika. Rød-Ødegård og UiO hevder forøvrig dynamo-teorien, dvs. at magnetfeltet er konstant. Nå har de fått noe nytt å tenke på, tenker jeg…!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende