Vi ser at alt går mot lavere nivåer i kosmos. Altså må det ha vært et startpunkt for historien – the Big Bang.

Spørsmålet er så om utviklingen alltid har vært så langsom som den er nå f.eks. geologisk og biologisk.

Uniformistene med Lyell og Darwin i spissen har dette som utgangspunkt: Når kontinentene flytter seg 1-3 cm i året, så har det alltid vært slik. Vi vet jo ikke, og må ta et utgangspunkt.

The Big Bang Model as most Cosmologists understand it.

Nå har jo stadig flere evolusjonstroende vitenskapsmenn begynt å innse at det har vært en mengde sprang i den geologiske og biologiske tidsskalaen: Naturkatastrofer har fått fjell til å reise seg og daler til å bli gravd ut. Meteorer har sannsynligvis rammet planeten, og nye dyre- og plantearter har plutselig oppstått etter millioner av års stabilitet.

Slike katastrofer og hopp tar derimot svært kort tid, og undergraver uniformistenes tro på at alt har gått så sakte og jevnt hele tiden. Heldigvis har vitenskapen gått framover siden 1840, og vi har mye bedre måleinstrumenter og metoder enn på denne tiden.

Men Big Bang er en svært utfordrende teori å analysere. Den er for mange en nærmest religiøs størrelse, og funker som fenomenet “evolusjonen“: En automatisk kraft som skaper og omformer alt.

Men som forrige århundres kanskje fremste vitenskapsmann – foruten Einstein – Fred Hoyle sa, så er det umulig å regne på Big Bang. Man må TRO. For selve naturlovene må jo allerede ha vært der, og da må det ha vært noe før BB…

t=0: Ved tidas start må energien være lik UENDELIG. Dette er nærmest umulig å forestille seg vitenskapelig, men det behøver ikke utelukke at det kan ha skjedd i og for seg.

Men også andre størrelser som i dag anses som konstante kan ha gått fra uendelig: Lysfarten og radioaktiviteten.

Vi vet jo ikke, men målte lyshastigheter viser en fallende tendens (selv om datagrunnlaget er begrenset – ca 65 målinger over 300 år).

Og som vist stemmer ikke restproduktet i uranspaltningen med antatt halveringstid. En logisk forklaring kan være avtagende radioaktivitet – fra negativ akselerasjon til utflating mot jevn rate i våre siste dager. Problemene med sinkende atomur tyder også på små endringer i atomstrukturen.

Energi

Asymptotic Curve
Starttid                                                                               nåtid

Og termodynamikkens 2. hovedsetning understreker nettopp at alt går mot lavere energinivåer i universet – universet synes å spre seg utover fra et startpunkt.
Big Bang støttes av mange kristne. Grunnen er at Bibelen også taler om at i Begynnelsen skapte Gud himmel og jord.
Hva sier så ateistene til dette? Det letteste er å ikke tenke så nøye over tingene, men være det som kalles agnostiker. Da holder man de fleste muligheter åpne, men er generelt skeptisk av natur. Slik er vel minst halve Norge…

Tips oss hvis dette innlegget er upassende