Forskere hevder å ha funnet verdens eldste reke-fossil. Det er datert til å være hele 360 millioner år gammelt. (Tenk på et tall!)
Verdens eldste reke (øverst) sammenlignet med nålevende reke.
 
Reka, som ble funnet av paleontologen Royal Mapes og hans studenter, er bemerkelsesverdig godt bevart.

Forskerne sier at det ikke er vanlig å finne et fossil i så god stand. Man kan til og med se muskler i halepartiet.- Da dyret døde, falt det ned på havbunnen. Musklene ble deretter bevart takket være en kombinasjon av surt vann og lavt oksygeninnhold samtidig med at det raskt ble tildekket, sier professor emeritus Rodney Feldmann ved Kent State University.

Rekene tilhører en dyregruppe som heter tifotkreps. Den omfatter krabber, hummere og reker. Den felles stamformen for tifotkrepsene kan antagelig finnes i bergartene som en gang utgjorde fortidskontinentet Laurentia.
Disse bergartene finnes i Nord-Amerika og på Grønland.
http://www.forskning.no/artikler/2010/november/270095
Kritikk:
Nå er det ennå slik at reka har 10 bein, så det er tilslørende språkbruk når forskeren fremstiller dette som noe uvanlig.
I form og utseende har det ikke skjedd noen som helst evolusjon på hele 360 millioner år – den ble straks identifisert som en reke! Den faller naturlig i inn i dagens rekearter, og innenfor en og samme art er det naturlig nok forskjell på hver enkelt reke.
Det samme ser man når det gjelder fossiler av alligatorer, haier, blåfisk, libeller (fluer), hesteskokrabber og ginko-trær for å nevne kjente eksempler: De er bemerkelsesverdig like våre nålevende tilsvarende arter!
Forsøk er gjort for å se hva som skjer når fisk dør i slikt surt og oksygenfattig vann og begraves raskt i mudder: I løpet av bare noen få dager var hele fisken med skjelett fortært! (Zangerl and Richardson, Louisiana 1963)
Snakk om synsing fra en som går for å være professor – hvilket fagområde – retorikk, kanskje?! 
Bare en katastrofisk hendelse kan skape fossiler – og dette skjer meget raskt, og ofte med høy temperatur. Null oksygen – ellers kommer mikrobene raskt!
reka ser bedre ut i fargefoto!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende