Italia, England og resten av EU kunne hatt god bruk for Gaddafis milliarder nå som finanskrisen når sitt 2. stadium.

Berlusconi og Cameron burde ha spilt kortene sine bedre slik at oljeproduksjonen ikke ble rammet, og i tillegg kunne mottatt milliarder av euro under bordet.

Ved å gi skjult hjelp til å holde ham ved makten en stund til kunne de verste massakrene kanskje likevel vært unngått. Istedenfor er opprørerne blitt oppmuntret, og bordet fanger.

Nå er det for sent. Hevn er det eneste som kan komme ut av det. Dersom man da ikke klarer å eliminerere det gamle regimet med familien Gaddafi i spissen.

Man glemmer lett at kinesere og russere er motstrebende tilskuere til NATOs overdrevne maktbruk og innblanding i et lands interne anliggender. Kina og Russland er knallharde på indre selvbestemmelse uten innblanding verken fra FN eller NATO. Se bare på Tsjetsjenia, Tibet og Taiwanspørsmålet.

Kina har voksende innflytelse i Afrika, og trekker trolig i strengene når afrikanske ledere uttrykker sin skepsis. Via kinesisk/russisk økonomisk og militær støtte kan diktatorer i andre nord-afrikanske land forsyne Gaddafi med nye forsyninger og tropper. Her ligger også en kime til ny terrorisme som faktisk kan nå Europa, slik Gaddafi nylig truet med.

Gaddafi har vist seg som en ansvarlig politisk spiller, og tok selv initiativ til å avvikle atomvåpenprogrammet sitt. Det var allerede langt utviklet, iflg. dokumentaren på Nrk2 http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/716788/

Han er selvsagt bitter på vestlige ledere for å bli latt i stikken etter alle sine bestrebelser på fred, og betalte endog milliarder i erstatning etter Lockerbie-ofrene (en terrordåd som flere mener Iran egtl. stod bak og hadde motiv for).

Også Saudi-Arabia, Kuwait, Bahrain, Emiratene og Oman har sterke motiver for å hindre Gaddafis utslettelse. Dette truer jo i neste omgang deres egen diktatoriske makt, og indirekte hele OPEC og verdens oljeforsyning. 2012 lover ikke akkurat mer fred og økonomisk framgang…

Da er det en trøst at man kan hakke på sitt favoritt-mobbeoffer, Israel, innimellom for å gi verdens ledere og diktatorer et lite pusterom i interne og felles problemer internasjonalt…!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende