Svaret på framtidas utfordringer ligger trolig i fortidas familieorganisering, der alle generasjoner levde sammen.

Småbrukenes oppdragende dynamikk med fysisk arbeid med husdyr, slått, ved- og vannbæring osv. har historisk vist seg velegnet for oppfostring av store barneflokker, og både unge gamle fungerer i et samspill uavhengig av overforbruk av oljepenger. Familieøkologi kan det kalles!

Jeg tok historie GF på universitetet, noe som har preget meg siden. Og noen få studiepoeng i sosialøkonomi påvirker nok også mine meninger.

Det er viktig å skille mellom personlige forhold og politikken: Som politiker må man ikke “gråte for sin syke mor”, men være rettferdig  og strategisk.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende